Google+

Partenaire - Partner (FR/NL/EN)

 • Rejoins l'équipe d'Hélène et deviens conseillère PartyLite Belgique/Luxembourg

  Pin it!

  Les temps sont durs et tu voudrais arrondir tes fins de mois ? Tu es à l'aise en société ? Tu as l'esprit entrepreneur, tu te sens capables d'organiser des démonstrations, de gérer des commandes et des livraisons ?

  Si tu as répondu oui à ces question alors rejoins l'équipe d'Hélène et deviens conseillère PartyLite Belgique/Luxembourg ! 

  De tijden zijn moeilijk en je wilt je einde van de maand afronden? Ben je comfortabel in de samenleving? Je hebt een ondernemersgeest, je voelt je in staat om demonstraties te organiseren, bestellingen en leveringen te beheren? 

  Als je deze vragen met ja hebt beantwoord en je spreekt en begrijpt goed Frans (voor de begeleiding aan het begin), word dan lid van Helene's team en word een consultant van PartyLite België / Luxemburg!

  The times are hard and you would like to round off your end of the month? Are you comfortable in society? You have an entrepreneurial spirit, you feel able to organize demonstrations, manage orders and deliveries?

  If you answered yes to these questions and you speak and understand French well (for the accompaniment at the beginning) then join Helene's team and become a PartyLite Belgium / Luxembourg advisor!

  Lire la suite

 • Kabaka

  Pin it!

  Lorsque j'ai visité son site pour la première fois, je suis retombée en enfance ... en effet qui n'aimait pas enfant se construire des châteaux, des forteresse et des maisons en cartons pour y vivre 100.000 histoires extraordinaires !
   
  J'ai alors à l'époque contacté Audrey qui a accepté d'être une des partenaires du HOP' Crazy Calendar 2017 ! La gagnante Martine D. voulait garder cette surprise pour gâter ses petites-filles à Pâques et alors nous recevrons son ressenti.
   
  A présent je tiens à vous présenter Audrey, la fondatrice de @KABAKA de manière plus détaillée et, elle a gentiment accepter de répondre à ma petite interview :)
   
  Toen ik haar site voor het eerst bezocht, viel ik terug in de kindertijd ... inderdaad, wie had dat niet graag als kind om kastelen, forten en huizen in dozen te bouwen om 100.000 buitengewone verhalen te beleven!

  In die tijd nam ik contact op met Audrey, die ermee instemde een van de partners van de HOP' Crazy Calendar 2017 te zijn ! De winnaar Martine D. wilde deze verrassing houden om haar kleindochters met Pasen te verwennen en dan zullen we haar gevoelens ontvangen.

  Nu wil ik graag Audrey, de oprichter van @KABAKA, in meer detail voor te stellen en zij is zo vriendelijk geweest om mijn kleine interview te beantwoorden :)
   
  When I visited her site for the first time, I fell back into childhood ... indeed who did not as child build castles, fortresses and houses in boxes to live 100,000 extraordinary stories!

  At the time, I contacted Audrey who agreed to be one of the partners of HOP' Crazy Calendar 2017! The winner Martine D. wanted to keep this surprise to spoil her granddaughters at Easter and then we will receive her feelings.

  Now I want to introduce Audrey, the founder of @KABAKA in more detail and, she kindly agreed to answer my little interview :)

  Lire la suite

 • La Pin-Up de Paris (FR/NL/EN)

  Pin it!
  La Pin-Up de Paris est une marque inspirée des pin-ups populaires des années cinquante et de la période spécifique dans laquelle elles vivaient. Une époque où le charme et le plaisir occupaient une place de choix. La marque La Pin-Up de Paris est encore plus que cela. En fait le look de la pin-up moderne convient à l’époque actuelle, sans perdre de vue pour autant le cachet du passé. Prendre soin de soi c’est déjà se sentir sexy !
   

  Pin-Up-Casual-540x761.jpg

  Pour ma part j’ai jeté mon dévolu sur une petite blouse à manches longues et dentelle. Le tissu est très léger, comme un deuxième peau, qui pourrait croire qu’il fait travailler mon corps ! Sans coutures et très extensible, c’est très confortable en plus d’être sexy !
   
  Porter la collection de La Pin-Up de Paris améliore votre circulation sanguine et facilite l’élimination des déchets et de l’eau causés par la cellulite. Portez le vêtement de manière à vous sentir à l’aise, combinez-le à d’autres, soyez sexy et élégante grâce à la collection de La Pin-Up de Paris.
   
  La collection est faite pour un usage quotidien, vous pouvez la porter en noir avec de la dentelle pour une tenue de travail, ou par exemple choisir un t-shirt rose pour cette soirée en vue.

  Les fibres Emana, qui constituent l’ADN de la collection sont constituées de cristaux uniques en céramique. Ceux-ci convertissent la chaleur du corps en rayons infrarouges à ondes longues qui stimulent la circulation sous-cutanée. La structure de la cellule est ainsi améliorée tandis que les déchets et l’humidité sont éliminés plus rapidement ! Ainsi non seulement la circulation sanguine est meilleure, la technologie de fibre spéciale fait en sorte que la cellulite, ou peau d’orange, soit moins visible. Plus vous les portez, plus ils auront de l’effet, comptez 30 jours pour commencer à voir ces effets bénéfiques à tous les niveaux.
   

  whybuyfromusnieuw.jpg


  Boutique en ligne : http://www.pinupparis.fr/
  Service clientèle : service@pinupparis.com
   

  bar006.gif

   

  La Pin-Up de Paris is een merk geïnspireerd op de populaire pin-ups uit de jaren vijftig en de specifieke periode waarin ze leefden. Een tijd waarin charme en plezier een plaats van keuze waren. Het merk La Pin-Up van Parijs is zelfs meer dan dat. In feite is het uiterlijk van de moderne pin-up geschikt voor de huidige tijd, zonder de stempel van het verleden uit het oog te verliezen. Voor jezelf zorgen is al sexy aanvoelen !

   

  Pin-Up-Casual-540x761.jpg


  Van mijn kant heb ik mijn zinnen gezet op een kleine blouse met lange mouwen en kant. De stof is heel licht, als een tweede huid, die zou kunnen geloven dat mijn lichaam er door werkt! Naadloos en zeer elastisch, het is zeer comfortabel en sexy!
   
  Het dragen van de La Pin-Up de Paris-collectie verbetert uw bloedcirculatie en vergemakkelijkt de eliminatie van afval en water veroorzaakt door cellulitis. Draag het kledingstuk om je comfortabel te voelen, combineer het met anderen, wees sexy en elegant dankzij de collectie van La Pin-Up de Paris.

  De collectie is gemaakt voor dagelijks gebruik, je kunt hem in het zwart dragen met kant voor een werkoutfit, of bijvoorbeeld een roze t-shirt kiezen voor die avond in zicht.

  De Emana-vezels, die het DNA van de collectie vormen, bestaan uit unieke keramische kristallen. Deze zetten lichaamswarmte om in lange golf infrarode stralen die de onderhuidse circulatie stimuleren. De structuur van de cel is dus verbeterd, terwijl afval en vocht sneller worden verwijderd! Dus niet alleen de bloedsomloop beter, speciale vezeltechnologie maakt cellulitis of sinaasappelschil minder zichtbaar. Hoe meer je ze draagt, hoe meer ze effect hebben, tel 30 dagen om deze gunstige effecten op alle niveaus te zien.
   

  waarom-kopen-bij-pinup-1.jpg  Online shop : http://www.pinupparis.nl/
  Klantenservice : service@pinupparis.com
   

  bar007.gif

   

  The Pin-Up de Paris is a brand inspired by the popular pin-ups of the fifties and the specific period in which they lived. A time when charm and pleasure occupied a place of choice. The La Pin-Up brand of Paris is even more than that. In fact the look of the modern pin-up is suitable for the present day, without losing sight of the stamp of the past. Taking care of yourself is already feeling sexy!

   

  Pin-Up-Casual-540x761.jpg


  For my part I set my sights on a small blouse with long sleeves and lace. The fabric is very light, like a second skin, who could believe that it makes my body work! Seamless and very stretchy, it's very comfortable and sexy!

  Wearing the La Pin-Up de Paris collection improves your blood circulation and facilitates the elimination of waste and water caused by cellulite. Wear the garment to feel comfortable, combine it with others, be sexy and elegant thanks to the collection of La Pin-Up de Paris.

  The collection is made for everyday use, you can wear it in black with lace for a work outfit, or for example choose a pink t-shirt for that evening in sight.

  The Emana fibers, which make up the DNA of the collection, consist of unique ceramic crystals. These convert body heat into long wave infrared rays that stimulate subcutaneous circulation. The structure of the cell is thus improved while waste and moisture are eliminated faster! So not only is blood circulation better, special fiber technology makes cellulite, or orange peel, less visible. The more you wear them, the more they will have effect, count 30 days to start seeing these beneficial effects at all levels.
   

  why-buy-from-us.jpg


  Online shop : https://www.pinupparis.com/
  Customer Service : service@pinupparis.com