Google+

- Page 2

 • Scala Europe

  Pin it!
  Scala Europe fait partie du Groupe Jemm, et son objectif est d'aider toutes les femmes incertaines. Perdre du poids et maintenir ses résultats est en soi un processus difficile. Grâce à Scala il est plus facile pour vous d'obtenir une silhouette de rêve et de mettre un terme à la pensée qu'une femme devrait avoir honte de son corps. Toutes les femmes peuvent y arriver!
   
  Vous vous demandez certainement comment les vêtements amincissants Scala peuvent être différents? Simplement parce qu'ils intègrent une technologie unique avec des cristaux organiques actifs. 

  Scala Europe is een onderdeel van de Jemm’s Group, haar visie is iedere onzekere vrouw te helpen met haar lichaam. Het proces van afslanken en het behouden van het resultaat is op zichzelf al lastig genoeg. Dankzij Scala is het voor u eenvoudiger om uw droomfiguur te krijgen en te behouden. Daarnaast roept het een halt tegen de gedachten dat een vrouw zich moet schamen voor haar lichaam. Iedere vrouw mag er zijn!

  Waarschijnlijk denkt u hoe kan de afslankkleding van Scala dit resultaat behalen? Dit is mogelijk omdat ze gebruik maken van een unieke technologie met actieve biokristallen.

  Scala Europe is a part of Jemm's Group, and its objective is to help every insecure woman. The process of slimming and maintaining the result is in itself difficult enough. Thanks to Scala, it's easier for you to get your dream figure and put an end to the thoughts that a woman has to be ashamed of her body. Every woman may be there!

  Probably you still think how can Scala's slimming apparel be different? Just because they use a unique technology with active biocrystals.

  Lire la suite