Google+

 • Distillerie Radermacher / Stokerij Radermacher / Radermacher Distillery

  Pin it!

  En 1836, Peter Radermacher, agriculteur de métier, entreprit la fondation d'une distillerie de genièvre. Le moulin qu'il possédait déjà à l'époque lui permit d'utiliser le grain moulu comme matière première pour la production de genièvre. Ce fut la naissance de la distillerie Radermacher.

  En 1990, soit plus de 150 ans plus tard, Bernard Zacharias avec en héritage la passion et l'amour du métier reprit la distillerie. A 25 ans, son enthousiasme, sa créativité, mais surtout son assiduité et le respect pour les traditions familiales ont repositionné la distillerie à sa juste place sur le marché belge du genièvre.

  In 1836 vatte Peter Radermacher, rentmeester van beroep, het plan om een jeneverstokerij op te richten. Hij bezat al een graanmolen en kon zijn gemalen graan als grondstof voor de jeneverproductie gebruiken. Dit was het begin van de stokerij Radermacher.

  In 1990, meer dan 150 jaar later, Bernard Zacharias erfgoed met passie en liefde voor het vak heeft de distilleerderij overgenomen. Met 25, zijn enthousiasme, zijn creativiteit, maar vooral zijn nauwgezetheid en het respect voor de familietradities hebben ervoor gezorgd, dat de stokerij haar verdiende plaats terugkreeg in het Belgische jeneverlandschap.

  In 1836, Peter Radermacher, a farmer by trade, decided to found a gin distillery. At the time he already possessed a mill and could use the ground corn as raw material for the distillation of gin. This was the beginning of Radermacher distillery.

  In 1990, over 150 years later, Bernard Zacharias inherited both his passion and love for the profession took over the distillery. At 25, his enthusiasm, his creativity, but above all his devotion and respect for family traditions have led the company to the place she deserves as one of Belgium's leading distilleries.

   

  Lire la suite